Yuki Nagato - 6320


Itsuki Koizumi - 5612


Kyon - 5593


Haruhi Suzumiya - 5071


Mikuru Asahina - 4120


Taniguchi - 2465


Tsuruya-san - 2459

0 comentarios